Jury

Jury

#

prof. zw. dr hab. Maria Szwajger-Kułakowska

Studia pianistyczne odbywała w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach (obecnie AM) w klasie fortepianu prof. Marty Furmanikowej oraz uzupełniała w dziedzinie kameralistyki w Hochschule für Musik w Wiedniu w klasie kameralnej prof. Franza Holetschka.

Jest profesorem zwyczajnym w Katedrze Kameralistyki Akademii Muzycznej w Katowicach. Prowadzi zajęcia dla pianistów z zakresu nauki akompaniamentu oraz zespoły kameralne. Prowadzi również bardzo ożywioną działalność koncertową, zwłaszcza jako kameralistka,. Występowała prawie w całej Europie, a także w krajach byłego Związku Radzieckiego, w Korei, Japonii, Chinach, Tajlandii, w Kanadzie, Chile, Urugwaju i Argentynie. Towarzyszyła wybitnym solistom, takim jak jak Wanda Wiłkomirska, Konstanty Andrzej Kulka, Ivry Gitlis, Tsuyoshi Tsutsumi, Evgenij Buszkow, Bartłomiej Nizioł czy Piotr Pławner. Wraz ze skrzypkiem Andrzejem Grabcem i wiolonczelistą Pawłem Głombikiem tworzyła przez wiele lat Trio PR i TV, które w tym składzie zostało laureatem I nagrody na X Międzynarodowym Konkursie Kameralnym w Colmar we Francji i dokonało wielu radiowych nagrań archiwalnych oraz wydało płytę z utworami Fryderyka Chopina (w latach kiedy wydanie płyty było rzadkością).

Jest laureatką wielu specjalnych wyróżnień i nagród dla pianistów w różnego typu konkursach instrumentalnych (np. za najlepszy recital na Międzynarodowym Konkursie im. J. Thibaud w Paryżu z Bartłomiejem Niziołem, czy w kilku kolejnych edycjach Międzynarodowego Konkursu im. H. Wieniawskiego w Poznaniu; na ostatnim otrzymała jedyną nagrodę dla najlepszego pianisty Konkursu z rąk wdowy po Władysławie Szpilmanie) Chętnie zapraszana w charakterze tzw. oficjalnego pianisty do wielu konkursów krajowych i zagranicznych. Była oficjalnym pianistą we Freiburgu, Poznaniu, w Warszawie w międzynarodowej edycji konkursu wiolonczelowego, kilkakrotnie w Markneukirchen (skrzypcowym i wiolonczelowym). Wielokrotnie w charakterze oficjalnego pianisty była zapraszana do cieszącego się ogromnym prestiżem i renomą konkursu skrzypcowego w Hanowerze.

Uczestniczy w charakterze wykładowcy jak i akompaniatora w kursach mistrzowskich takich jak Łańcut, Poznań, Żagań, Amsterdam-Holland Music Sessions, Lehrte-Niemcy czy Salzburg. Ostatnio prowadziła również warsztaty kameralne w czasie kursu pianistycznego w Rycerce Dolnej. Od paru lat pod jej kierunkiem wybitnie uzdolniona młodzież kształci się w zakresie gry kameralnej w Zakopanem w ramach programu realizowanego przez Fundusz na Rzecz Dzieci i Ministerstwo Kultury i Sztuki. Współpracowała z wieloma światowej sławy pedagogami i artystami, by tylko wymienić takie nazwiska jak Ida Haendel, Igor Ojstrach, Igor Ozim, Hermann Krebbers, William Pleeth, Tsuyoshi Tsutsumi, Ruggiero Ricci, Zachar Bron, Yair Kless, Mauricio Fuks, Takashi Shimizu, Wolfgang Boetcher, Wolfgang Marschner i wielu innych.

W ostatnich latach wiele razy pełniła również funkcję jurora konkursów kameralnych ( np. w Międzynarodowym Międzyuczelnianym Konkursie Zespołów Kameralnych w Łodzi czy na konkursie dla pianistów i skrzypków w ramach International Festiwal w Tokio w kwietniu 2005.

Wykształciła licznych kameralistów, którzy są uznanymi pedagogami i wykonawcami w tej dziedzinie sztuki muzycznej.

dr hab. Elżbieta Pasierowska – Kołodziej, prof. AM

Ukończyła studia w Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie fortepianu profesor Katarzyny Popowej-Zydroń. Roczne studia podyplomowe odbyła w Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie profesora Zbigniewa Śliwińskiego.Brała udział w Międzynarodowych Kursach Interpretacji w Weimarze, gdzie doskonaliła swe umiejętności w klasie fortepianu profesora Jacoba Lateinera (1990) oraz w klasie kameralistyki profesora Normana Shetlera (1993). W czasie studiów dwukrotnie została laureatką Konkursu na Stypendia Artystyczne Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1989 i 1990). W roku 1992 zdobyła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Kameralnej w Suwałkach. Koncertowała w Niemczech i we Francji.
W latach 2001 i 2002 brała udział w koncertach organizowanych przez Filharmonię Narodową w Warszawie w ramach Forum Lutosławskiego. Występuje z recitalami solowymi i kameralnymi w salach koncertowych północnej Polski (m. in. w Filharmonii Bałtyckiej).

Od 1991 roku jest wykładowcą, a od 2001 roku adiunktem w gdańskiej Akademii Muzycznej w Katedrze Kameralistyki oraz Katedrze Fortepianu Wydziału Instrumentalnego. Od 2012 roku pełni funkcję Prodziekana Wydziału Instrumentalnego, a od 2014 – Kierownika Zakładu Akompaniamentu. W 2014 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego. Od 2016 roku jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w macierzystej uczelni. Od 1991 roku uczy  gry na fortepianie i prowadzi zespoły kameralne w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku.

Prowadzi warsztaty pianistyczne i kameralne, wykłady oraz konsultacje metodyczne w wielu szkołach muzycznych w Polsce, m. in. w Warszawie, Szczecinie, Koszalinie, Słupsku, Szczecinku, Grudziądzu i Inowrocławiu. Od 2010 roku jest konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej. Jest jurorem ogólnopolskich i regionalnych konkursów pianistycznych oraz kameralnych, a także przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej w Gdańsku, Gdyni, Inowrocławiu, Brzezinach, Kościanie, Wejherowie, Starogardzie Gdańskim, Sopocie i Tczewie.

Uczniowie i studenci Elżbiety Pasierowskiej-Kołodziej są laureatami ponad 200 nagród, wyróżnień i nagród specjalnych w międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konkursach pianistycznych oraz kameralnych, m. in. pierwszego miejsca międzynarodowych konkursów w Usti nad Łabą, Rydze, Bukareszcie, Budapeszcie, Kaliningradzie, Siguenzy, Bad Durkheim, Broumov, Nicei, Mediolanie. Uczniowie otrzymali stypendia Ministra Kultury, Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańska, Centrum Edukacji Artystycznej i Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury.

Bernadetta Raatz

Rozpoczeła nauke  gry  na fortepianie w wieku sześciu lat w Szkole Muzycznej im.  Grażyny Bacewicz w Koszalinie, którą ukończyła z wyróżnieniem pod kierunkiem prof. Pawła Gajdzisa. Naukę kontynuowała w Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie prof. Katarzyny Popowej-Zydroń oraz prof. Bogdana Kułakowskiego. Dyplom ukończenia studiów uzyskała w 2006 roku, po czym podjęła studia podyplomowe w klasie prof. Brenna Ambrosiniego w Hiszpanii. Pracowała również pod kierunkiem wielu znakomitych pedagogów, jak Jean-Paul Sevilla, Joaquin Soriano i Naum Grubert.

Laureatka I nagrody przyznanej jednogłośnie na międzynarodowym konkursie “Antón García Abril” w Teruel (Hiszpania) w 2008 roku. Dwukrotnie otrzymała II nagrodę na międzynorodowych konkursach na terenie Hiszpanii (w obu przypadkach pierwszej nie przyznano): “Ciutat de Manresa” (2007) oraz „Ciutat de Carlet” (2003), gdzie jednocześnie otrzymała Nagrodę za najlepsze wykonanie utworu hiszpańskiego kompozytora. Laureatka II nagrody na międzynarodowym konkursie  fortepianowym “Musical de France” w Paryżu (2002).

Wystepuje jako solistka i kameralistka w Hiszpanii, Włoszech, Polsce, Francji oraz Niemczech. Regularnie współpracuje ze skrzypaczką Karoliną Michalską w Salamance, tubistą Øysteinem Baadsvikiem, Kwartetem Dubhe oraz pianistą Brenno Ambrosini.

Swoją pianistyczną działalność koncertową łączy z pracą pedagogiczną. Jest wykładowcą i dziekanem Wyższej Szkoły Muzycznej w Salamance i wykładowcą kursów fortepianowtch organizowanych na terenie Hiszpanii i Włoch. Jest również prezesem międzynarodowego stowarzyszenia kulturalnego „Bell’Arte Europa”.