Program

Program

 

Kategoria „A”

Etap I

  1. Utwór z epoki baroku

2. Utwór kompozytora polskiego

3. Utwór dowolny, kontrastujący (pod względem charakteru i tempa) względem utworu z pozycji drugiej

Czas trwania programu – do 10 minut

 

Etap II

L. Brustinow – Koncert dziecięcy C-dur na fortepian z orkiestrą, część III – Allegro scherzando

lub

I. Berkowicz – II koncert C-dur op. 44 na fortepian i orkiestrę smyczkową, część I – Allegro

lub

dowolny koncert z grupy wiekowo starszej ( A. Rowley, J. Haydn, W. A. Mozart).

_
Kategoria „B”

Etap I

  1. J.S. Bach – Inwencja dwugłosowa, lub Inwencja trzygłosowa, lub dwie kontrastujące części suity

2. Utwór kompozytora polskiego

3. Utwór dowolny, kontrastujący (pod względem charakteru i tempa) względem utworu z pozycji drugiej

Czas trwania programu – do 15 minut

Etap II

A. Rowley – Mały koncert G-dur na fortepian z orkiestrą, część III – Rondo

lub

Haydn – Koncert fortepianowy D-dur Hob. XVIII:11, część I – Vivace

lub

       dowolny koncert z grupy wiekowo starszej ( J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven).

 

Kategoria „C”

Etap I

  1. J. S. Bach – Inwencja trzygłosowa, lub trzy części suity/partity, lub Preludium i fuga z „Das Wohltemperierte Klavier”

2. Utwór kompozytora polskiego

3. Utwór dowolny, kontrastujący (pod względem charakteru i tempa) względem utworu z pozycji drugiej

Czas trwania programu – do 20 minut

Etap II

J. Haydn – Koncert fortepianowy D-dur Hob. XVIII:11, część III – Rondo all’Ungharese. Allegro assai.

lub

W. A. Mozart – Koncert fortepianowy A-dur KV 414, część I – Allegro

lub

L. van Beethoven – Koncert fortepianowy c-moll op.37, część III – Rondo. Allegro

 

Kategoria „D”

Etap I

J. S. Bach – Preludium i fuga z „Das Wohltemperierte Klavier”, lub toccata, lub trzy części partity/suity angielskiej

Utwór kompozytora polskiego

Utwór dowolny, kontrastujący (pod względem charakteru i tempa) względem utworu
z pozycji drugiej

Czas trwania programu – do 25 minut

Etap II

W. A. Mozart – Koncert fortepianowy A-dur KV 414, część I – Allegro

lub

L. van Beethoven – Koncert fortepianowy c-moll op.37, część III – Rondo. Allegro

_

Polecamy uwadze uczestników kompozycje prof. A Cwojdzińskiego jako możliwe do wykonania w I etapie konkursu. Zgodnie z regulaminem została przewidziana nagroda specjalna za  najlepsze wykonanie jednego z nich. Uczestników spoza Polski prosimy o uwzględnienie w swoim programie  (w miarę możliwości) utworów kompozytorów kraju pochodzenia kandydata.

 

Do pobrania (pdf): Program