Regulamin

Regulamin

Muzycznych  Konfrontacji Młodych – Koszalin 2017

– międzynarodowego konkursu pianistycznego i warsztatów instrumentalnych

.

 1. Organizatorem głównym Muzycznych Konfrontacji Młodych – Koszalin 2017 jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie we współpracy z Filharmonią Koszalińską im S. Moniuszki, Urzędem Miasta Koszalina i innymi instytucjami oraz osobami prywatnymi. Patronem imprezy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.
 1. Przesłuchania konkursowe Muzycznych Konfrontacji Młodych – Koszalin 2017 odbędą się w dniach 17- 19 maja 2017 r. w sali koncertowej ZPSM w Koszalinie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty czasu przesłuchań, uzależniając to od ilości zgłoszeń.
 1. Muzyczne Konfrontacje Młodych – Koszalin 2017 mają formę międzynarodowego, wieloetapowego konkursu pianistycznego  oraz prowadzonych równolegle koncertów, prezentacji, wykładów i lekcji otwartych. Przesłuchania konkursowe będą przeprowadzone w trzech etapach:

etap I – utwory solowe

etap II – koncert z akompaniamentem fortepianu

etap III – koncert z orkiestrą

4. Muzyczne Konfrontacje Młodych – Koszalin 2017 są otwarte dla uczestników z Polski oraz z zagranicy, kształcących się w placówkach publicznych, niepublicznych, jak i w formie lekcji prywatnych.

 1. Konkurs pianistyczny jest dedykowany dla uczniów klas fortepianu solowego, z wyłączeniem studentów szkół wyższych, a uczestnicy są podzieleni na cztery kategorie wiekowe:

kategoria A – urodzeni w 2006 r. i młodsi

kategoria B – urodzeni w 2003 r. i młodsi

kategoria C – urodzeni w 2000 r. i młodsi

kategoria D – urodzeni w 1997 r. i młodsi

6. Uczniowie młodsi mogą uczestniczyć w grupie wiekowo starszej, wykonując właściwy dla niej program.

 1. Uczestników obowiązuje wykonanie programu konkursowego z pamięci. W przypadku stwierdzenia niezgodności programu podanego przez uczestnika z wymogami repertuarowymi konkursu, kandydat nie zostanie dopuszczony do przesłuchań.
 1. Kolejność wykonywania utworów w I etapie jest dowolna.
 1. W II etapie uczestnicy wykonują koncert z towarzyszeniem pianisty-akompaniatora. Organizator, w razie potrzeby, zapewnia bezpłatnie akompaniatorów na miejscu (po wcześniejszym zgłoszeniu). W III etapie uczestnicy wykonują koncert z towarzyszeniem Orkiestry symfonicznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie.
 1. Do drugiego etapu Jury może zakwalifikować dowolną ilość osób, a do trzeciego etapu maksymalnie po cztery osoby z każdej grupy wiekowej.
 1. Kandydat ma zapewnioną 10-minutową próbę akustyczną w sali koncertowej przed I etapem. Organizator zapewnia także co najmniej 15-minutową próbę z pianistą-akompaniatorem przed II etapem, jak również 30 -minutową próbę z orkiestrą przed III etapem.
 1. Przesłuchania odbywać się będą w kolejności alfabetycznej, począwszy od wylosowanej uprzednio litery. Lista uczestników zakwalifikowanych do przesłuchań wraz z ustaloną kolejnością występów oraz plan prób akustycznych zostaną opublikowane na stronie Muzycznych Konfrontacji Młodych – Koszalin 2017 : http://www. muzycznekonfrontacje.pl do dnia 10 maja 2017 r.
 1. Zgłoszenie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez zamieszczony na stronie formularz.

Wraz z załącznikami potwierdzającymi wiek kandydata oraz dokonanie wpłaty należy go wysłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2017 r.  Wysłanie zgłoszenia przez kandydata oznacza akceptację przez niego niniejszego Regulaminu w pełnym brzmieniu, bez żadnych zastrzeżeń.

 1. Wpisowe na Muzyczne Konfrontacje Młodych – Koszalin 2017 wynosi 100 PLN albo równowartość w PLN 25 EUR lub 30 USD.

Wpłaty wpisowego, w PLN,  należy dokonać na podany nr konta:

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie

Bank NBP

IBAN: PL92 1010 1599 0166 2313 9134 0000

Kod BIC: NBPLPLPW

Tytuł przelewu: Muzyczne Konfrontacje Młodych – Koszalin 2017 – (podać nazwisko uczestnika oraz szkołę)

W przypadku rezygnacji kandydata z udziału w konkursie wpisowe nie podlega zwrotowi.

 1. Zasady oceniania i rozdziału nagród ustala Jury, w skład którego wchodzą wybitni pianiści i pedagodzy. Jury zastrzega sobie prawo nie przyznawania nagrody lub dzielenia nagród ex aequo. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
 1. Uczestnicy wszystkich kategorii wiekowych zakwalifikowani do III etapu rywalizują o miejsca i wyróżnienia, w tym o Grand Prix Muzycznych Konfrontacji Młodych – Koszalin 2017 (decyduje suma punktów z wszystkich etapów). Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują tytuł laureata . Oprócz tego organizator przewiduje nagrody specjalne:

– za najlepsze wykonanie dzieła muzyki polskiej

– za najlepsze wykonanie koncertu

– za najlepsze wykonanie utworu prof. A. Cwojdzińskiego

 1. Nagrodą główną Muzycznych Konfrontacji Młodych – Koszalin 2017 jest występ w charakterze solisty z orkiestrą symfoniczną w Sali koncertowej Filharmonii Koszalińskiej im S. Moniuszki.  Termin koncertu zostanie zaplanowany przez biuro koncertowe Filharmonii Koszalińskiej, w porozumieniu ze zwycięzcą konkursu oraz jego opiekunami, w sezonie koncertowym 2017/18 (wrzesień-czerwiec).  Wybór koncertu fortepianowego powinien być dokonany w porozumieniu z organizatorem i podlega jego zatwierdzeniu.
 1. Dla pozostałych laureatów Muzycznych Konfrontacji Młodych – Koszalin 2017 oraz zdobywców nagród specjalnych  przewidziane są atrakcyjne nagrody. Wszyscy uczestnicy przesłuchań otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 1. Przesłuchania konkursowe, koncert finałowy oraz koncert laureatów mogą być rejestrowane, fotografowane, przechowywane, zwielokrotniane i rozpowszechniane przez Organizatora konkursu bez żadnych ograniczeń technicznych, ilościowych, czasowych i terytorialnych, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii audiowizualnych, włączając w to publikację w środkach masowego przekazu. Każdy uczestnik akceptując regulamin przenosi nieodpłatnie na Organizatora wszelkie prawa własnościowe do swoich prezentacji w ramach przesłuchań konkursowych oraz do swojego wizerunku. Organizator zastrzega sobie prawo do upoważniania innych osób i organizacji do korzystania z ww. praw.

Jednocześnie Organizator informuje uczestników, że prezentacja w przyszłości własnych nagrań i innych form rejestracji audiowizualnej musi odbywać się zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 Nr 24 poz.83).

 1. Koszty udziału w Muzycznych Konfrontacjach Młodych – Koszalin 2017 (przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie) uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Organizator  dysponuje 25 miejscami w pokojach czteroosobowych  w  Internacie ZPSM w Koszalinie za ustaloną odpłatnością (decyduje kolejność zgłoszeń). Organizator proponuje również rezerwację całodziennego wyżywienia w stołówce Internatu (bez ograniczeń ilościowych).
 1. Pedagodzy, rodzice i uczestnicy, chcący zapewnić sobie inne warunki zakwaterowania lub wyżywienia, organizują to we własnym zakresie.
 1. Materiały nutowe wybranych koncertów oraz utworów prof. A. Cwojdzińskiego, polecanych przez organizatora do wykonania w I etapie przesłuchań, są zamieszczone na stronie internetowej Muzycznych Konfrontacji Młodych – Koszalin 2017. – http://www.muzycznekonfrontacje.pl.

Na stronie zawarte są również inne szczegółowe informacje, a także wiele materiałów i ciekawostek z historii Muzycznych Konfrontacji Młodych – Koszalin (wcześniej Warsztatów Młodego Pianisty). Strona jest aktualizowana na bieżąco i stanowi platformę komunikacji między organizatorem a uczestnikami.

 1. W przypadku sporów w sprawie tłumaczenia regulaminu na języki obce, prawnie wiążące jest brzmienie tekstu w języku polskim.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

 • Paweł Gajdzis

Dyrektor artystyczny MKM – Koszalin 2017,

tel. +48 604 485 546,

e-mail: paco.gajdzis@gmail.com

 • Piotr Grelowski – e-mail: piotr.grelowski@gmail.com
 • Paweł Bortnowski – e-mail: pavel.murawski@gmail.com

 

Do pobrania (pdf): Regulamin